Kuulo-Auriksen palvelut

KEINOJA TINNITUKSEN HALLINTAAN

Tinnitus ja siihen mahdollisesti liittyvät lisäoireet vaihtelevat yksilöllisesti. Rinnalla voivat kulkea kuulonalenema, keskittymis- ja unihäiriöt tai muut perussairaudet. Sinnittely arjessa saattaa johtaa riittämättömyyden tunteeseen, uupumukseen ja stressiin, mutta valitettavan usein tinnituksen kanssa pyritään selviytymään yksin. Silloin, kun tinnitus aiheuttaa erityisiä haasteita jaksamiseen, kannattaa hakea apua.

PSYKOLOGIN KONSULTAATIO

Psykologin konsultaatio sopii kaikille, jotka haluavat tietoa tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä ja joilla tinnitusoireet vaikuttavat sosiaaliseen elämään, voimavaroihin ja työssä tai arjessa jaksamiseen. Konsultaatio tarjoaa tietoa ja ohjausta tinnitukseen ja ääniyliherkkyyteen liittyvistä hallintakeinoista ja terapioista. Ennen konsultaatioon hakeutumista on suositeltavaa keskustella oman lääkärin kanssa mahdollisten poissuljettavien sairauksien varmentumiseksi. Konsultaatio ei sisällä kuulon tai korva-, nenä- ja kurkkualueen tutkimusta eikä näiden sairauksien diagnosointia. Psykologin konsultaatiossa arvioidaan jatkohoidon tarve ja sopiva hoito-ohjelma. Pitkään jatkunutta ja elämänlaatua heikentävää tinnitusta ja ääniyliherkkyyttä hoidetaan intensiivisellä hoitomuodolla kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) menetelmin. Tinnituskonsultaatiossa arvioidaan tämän hoidon soveltuvuus.

TINNITUSHOITO KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN (CBT) MENETELMIN

Tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hoitona voidaan käyttää kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) menetelmää, koulutetun ja menetelmään sertifioidun psykologin tuella. Hoidon tavoitteena ovat tinnituksen häiritsevyyden vähentyminen ja ääniyliherkkyydestä kuntoutuminen. Hoidon avulla pyritään voimavarojen ja itsehallintakeinojen lisääntymiseen sekä elämänlaadun kohentumiseen. Hoitojakson pituus on 6-8 viikkoa, sisältäen yhteensä kuusi tapaamiskertaa ja tarpeen mukaan seurantakäynnin. Sitoutuminen hoitoon on olennaista, sillä tapaamisissa työskennellään intensiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Hoidon aikana saa tukea tinnitus- tai ääniyliherkkyysoireisiin liittyviin psykologisiin liitännäishäiriöihin, kuten ahdistukseen, masennukseen ja unettomuuteen. Hoidon lopussa luodaan kattavan raportti sen kulusta ja jatkosuosituksista.

Tinnituspalvelut ovat omakustanteinen terveydenhoitopalvelumme. Tinnituspalvelut eivät ole Kelan palveluita eikä niistä voi saada Kela-korvausta. Lisätietoa: www.auris.fi/tinnitus

MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, KELA

Kuulo-Auris Oy toteuttaa Kelan moniammatillista yksilökuntoutusta eriasteisesti kuulovammaisille aikuisille. Moniammatillinen yksilökuntoutus on Kelan kustantamaa ja asiakkaalle maksutonta. Kuntoutusjaksojen tavoitteena voivat olla muun muassa vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen tukeminen, aistivastaanoton, kuuntelun, kuulon apuvälineiden käytön harjoittelu, tasapainoisen sosiaalisuuden, työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutujan omien tavoitteiden ja taitojen etenemisen tukeminen. Jaksot pyrkivät arjen toimintakyvyn parantamiseen sekä osallistujien vahvuuksien tukemiseen voimavarakeskeisesti. Lähiomaisille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä.

Kuulo-Auris Oy:n moniammatillista yksilökuntoutusta harkitaan silloin, kun arjessa selviytymisessä on monia haasteita ja tinnitukseen sekä kuulonalenemaan tarvitaan moniammatillisen työryhmän tukea. Kuulo-Auris Oy on Kelan palveluntuottaja, jonka vuoksi kuntoutukseen hakeudutaan Kelan hakulomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) sekä hoitavan lääkärin B-lausunnolla (liitetään hakemukseen). Kuntoutusjaksot järjestetään Iiris-keskuksessa Helsingissä ja ne sisältävät moniammatillisen työryhmän yksilöllisen ja ryhmämuotoisen ohjauksen sekä täysihoidon majoituksineen. Kelan päätöksellä kuntoutus on osallistujalle maksuton ja oikeuttaa yhteensä kolmeen jaksoon. Jaksoilla tapaa myös muita, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia. Tavoitteena on kuitenkin, että kuntoutuja kartoittaa ja harjoittelee aktiivisesti itse yksilöllisiä ratkaisukeinojaan arkeen ammattilaisten tuella.

Meiltä saatte lisää tietoa yksilöllisistä tinnituspalveluistamme! Olkaa yhteydessä!

KUULO-AURIS OY

asiakaspalvelu@auris.fi
www.auris.fi/tinnitus
www.facebook.com/kuuloauris
Puh. 050 511 8046 (myös tekstiviestit)