Tinnitus

Tinnituksella tarkoitetaan korvien soimista, joka ei johdu ulkoisesta ääniaistimuksesta. Jokaisen korvat soivat joskus, mutta yleensä se on täysin vaaratonta. Verenkierto, lihasjännitys ja muut elimistön toiminnot tuottavat jatkuvasti erilaisia ääniä, jotka normaalisti peittyvät muun kuullun alle. Usein tinnitus on vain hetkellistä, mutta osalla ihmisistä tinnitusääni on jatkuvaa. Henkilöllä saattaa tinnitukseen liittyen esiintyä unihäiriöitä, kuten nukahtamisvaikeuksia, keskittymisvaikeuksia, ärtymystä ja masennusta. Tinnituksen kanssa voi kuitenkin oppia elämään.

Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa tutkimuksen mukaan Suomessa oli 740 000 huonokuuloista henkilöä. On arvioitu, että heistä noin 80 %:lla on myös jonkinasteinen tinnitus. Lisäksi tulevat henkilöt, joilla tinnitus ei johdu korvaperäisistä sairauksista/vammoista, vaan esimerkiksi verenkiertohäiriöistä, lihasjännityksestä niska- hartiaseudulla tai vääränlaisesta purennasta.

Valtaosa edellä mainituista ovat ns. vaikeusasteen 1 tinnituksia (katso vaikeusasteluokitusta). Kolmannen asteen ongelmia on noin 1 – 1,5 % :lla kaikista tinnituksesta kärsivistä. Vasta viime vuosina on tinnituksesta alettu puhua avoimesti. Tinnituksesta kärsivät ovat alkaneet perustaa omia potilasyhdistyksiään, sekä tukiryhmiä ympäri maailmaa.

Tarve näihin tukiryhmiin on suuri, ja niin kauan kun kliininen lääketiede on kykenemätön parantamaan tinnitusta tulevat yhdistykset ja tukiryhmät jatkamaan toimintaansa.

Tinnituksen aiheuttajat

Tinnitus on oman kuuloradaston sähköistä kohinaa, joka tulee aivojen tietoisuuteen. Kaikki kuulemamme ääni muutetaan sisäkorvassa sähköiseen muotoon; informaatio etenee sähköisinä impulsseina sisäkorvasta kuulohermoa ja kuuloratoja pitkin aivoihin. Ääni aistitaan kuuloaivokuorella, jossa sen merkitys ja sisältö tulkitaan.

Tinnitusäänen kuuluessa ensimmäisen kerran, se on uusi äänikokemus kuuloaivokuorelle ja aiheuttaa tällöin usein pelkoa äänen alkuperästä tai siitä, että ääni on tullut jäädäkseen. Tinnituksen alkuun voi liittyä altistuminen voimakkaalle melulle tai tinnitus voi kuulua ensimmäisen kerran esimerkiksi korvatulehduksen aiheuttaman tilapäisen kuulonlaskun aikana. Toisaalta tinnitus voi kuulua ensimmäisen kerran myös ilman erityistä syytä yön hiljaisuudessa. Tinnitus saattaa liittyä ikähuonokuuloisuuteen tai meluvamman aiheuttamiin kuulolaskuihin sekä tiettyihin korvasairauksiin, kuten otoskleroosiin ja Meniérèn tautiin.

Tinnituksen aiheuttajat voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen osaan:

  1. Melu, liikenneonnettomuudet, väkivaltaisuus = iskut ja potkut päähän, äkillinen kuulonmenetys, (Meniere-tauti = painehäiriö tasapainoelimistössä, akustikusneurinooma = kasvain kuulohermoissa.) Tinnitusta, joka on seurausta edellä mainituista seikoista ei millään keinoin voida parantaa. Ääniaistimus on jäänyt pysyvästi kuulomuistiin ja sinnehän ei pääse operoimaan ilman suurempaa vahinkoa.
  2. Verenpaine, niska- ja hartianseudun lihasjännitykset, leukanivelet (purenta), anemia, korvakäytävän tukos (vaikku) jne... Edellä mainituista syistä johtuva tinnitus voidaan useissa tapauksissa parantaa tai ainakin sitä voidaan lievittää niin, että sen kanssa tulee toimeen.

Tinnitusta pahentaa (tilapäisesti) mm. stressi, väsymys, tupakointi, alkoholi, fyysinen rasitus.

Sairaustiloja, joihin tinnitus usein liittyy:

  • Akustikusneurinooma (kasvain kuulohermoissa) 100 %
  • Meniere-tauti (painehäiriö tasapaino-elimessä) 73 %
  • Otoskleroosi (kuuloluiden luutuminen) 47 %
  • Äkillinen kuulonmenetys aiheuttaa 100 %:n tinnituksen

Tinnituksen vaikeusasteluokitus

Vaikeusasteen 1 henkilöt, joilla katsotaan olevan lievä tinnitus, selviävät yleensä vaivoistaan suuremmitta ongelmitta. (Enemmistö)

Vaikeusasteesta 2 kärsivillä esiintyy nukahtamisvaikeuksia.

Vaikeusasteesta 3 kärsivien koko päivittäinen elämä on häiriintynyt, tinnitus on tunkeutunut syvälle tietoisuuteen ja aiheuttaa keskittymisvaikeuksia sekä vaikeita uni-ongelmia. Tästä luonnollisesti seuraa vaikeuksia työ- ja sosiaalisessa elämässä. (1.5-2% väestöstämme)

”Hankalinta alussa oli se, että ihmiset eivät ymmärtäneet mitä kävin läpi.”

”Alku vaatii paljon voimia, jaksamista ja lujaa luonnetta aloittaa elämä tinnituksen kanssa. Mutta kun siitä selviää ja saa selkävoiton tinnituksesta, on olo mahtava!”

Tinnituksen hoito

Tinnitusoireet ovat yksilöllisiä, kuten myös hoito- ja kuntoutusmuodot. Mikäli kuulo todetaan alentuneeksi, on paras tinnituksen hoito useimmiten kuulokoje kuulemisen parantamiseksi. Kuulon kanssa sinnittely väsyttää ja herkistää tinnitukselle lisäten sen häiritsevyyttä. Kuulemisen helpottuessa kuulojärjestelmä rentoutuu, tinnitusoireen häiritsevyys vähenee ja elämänlaatu paranee. Tinnitusta voidaan peittää erilaisilla ulkoisilla äänillä. Hoito- ja kuntoutusmenetelmistä kannattaa keskustella lääkärin kanssa.

Nykyään hoitomenetelmänä on uudelleenoppimishoito (tinnitus retraining therapy, TRT-hoito). Hoidon tavoitteena on, että elimistön hälytysreaktio tinnitukseen häviää, jolloin aivot alkavat hiljalleen tottua ääneen. Tinnitusäänen ei sinällään tarvitse poistua kuulumattomiin, mutta alitajunta ei enää rekisteröi sitä uhkaavaksi tai pelottavaksi, vaan alkaa pitää tinnitusta normaalina ympäristöön kuuluvana äänenä. Tinnituksen hoitamisessa pyritään siihen, että tinnitus ei häiritsisi, eikä heikentäisi elämänlaatua. Tärkeää on myös oppia tunnistamaan omassa elämässä ne tekijät, jotka lisäävät tinnituksen häiritsevyyttä. Myös rentoutuminen ja luonnossa liikkuminen auttavat usein.

Mitä tehdä, kun korvat soivat

Jos korvat soivat häiritsevästi ja etenkin jos kokee myös kuulon alentuneen, on hyvä hakeutua yleis- tai korvalääkärin tutkimuksiin. Korvien ja kuulon tutkimusten yhteydessä voidaan tarvittaessa todeta ja hoitaa korvakäytävän tukkiva vahatulppa tai välikorvan tulehdus, jotka laskevat kuuloa ja altistavat tinnituksen kuulumiselle. Kuulontutkimuksessa puolestaan voidaan todeta kuulonkuntoutusta vaativa ikään tai meluvammaan liittyvä kuulonalenema tai toispuoleinen epäsymmetrisesti laskenut kuulo. Jatkotutkimuksia ja -hoitoa varten lääkäri voi tehdä lähetteen sairaalaan. Meiltä ja Kuuloliitosta kannattaa myös kysellä neuvoja.