Vertaistuki

Maassamme toimii tällä hetkellä 5 tinnitusryhmää. Ne on perustettu yhteistyössä Kuuloliiton ja Tinnitusyhdistyksen kanssa. Ryhmät ovat ns. avoimia ryhmiä, joiden toimintaan voivat osallistua kaikki tinnituksesta kärsivät ja heidän läheisensä sekä siitä muuten kiinnostuneet. Ryhmät toimivat Tinnitusyhdistyksen toimintaohjeiden ja vertaistuen periaatteiden mukaisesti. Ryhmän jäsenet tukevat tasapuolisesti ja luottamuksellisesti toinen toistaan. Keskustelut perustuvat osallistujien kokemustietoon sekä omien kokemusten ja tuntemusten välittämiseen muille.

Ryhmät voivat suunnitella itsenäisesti ohjelmansa kutsumalla vieraaksi mm. alan asiantuntijoita. Useat ryhmät järjestävät myös muuta virkistävää toimintaa kuten retkiä, kulttuuria, liikuntaa jne. Ryhmien kautta on mahdollista saada asiallista ja oikeaa tietoa tinnituksesta ja sen aiheuttamista haitoista sekä niiden voittamisesta. Moni on saanut ryhmistä voimavaroja jokapäiväiseen arkielämään.

Ryhmän vetäjät

Ryhmällä on vetäjät ja mahdollisesti avustajia. Vetäjät vastaa ryhmän toiminnan järjestelyistä ja kokousten sujumisesta. Samalla he ovat yhdyshenkilö Tinnitusyhdistykseen ja muihin yhteistyö kumppaneihin.

Vetäjät on tasavertaisia muiden kanssa. Ryhmänvetäjät koulutetaan tähän tehtävään yhteistyössä Kuuloliiton ja Tinnitusyhdistyksen kanssa.

VERTAISTUKIRYHMÄT

Helsinki
Kokoontumisesta tiedotetaan kotisivuilla ja Facebookissa.
Markku Toukola
045 803 7803 markku1.toukola(at)gmail.com
Hyvinkää
Ryhmä tauolla
Jyväskylä
Ryhmä tauolla
Kouvola
Vertaistukiryhmä kokoontuu Tuulensuojassa, Hallituskatu 9, Kouvola, joka kuukauden kolmas maanantai klo 17.00.
Jouko Paljakka
jouko..paljakka@gmail.com
Seppo Levinsalo
040 838 5866
levinsaloseppo(at)gmail.com
Lahti / Tauolla
Ryhmä kokoontuu: Link Lahden järjestökeskus, Hämeenkatu 26 A 3 krs. Ilmoitukset yhdistyksen kotisivuilla.
Rauma
Tauolla
Turku
Leena Rekola
0500 323 357
Kokoontuminen Turun Kuuloyhdistys ry
ilm. Turun Sanomat yhdistyspalstalle
marleenarek@gmail.com
Vaasa
Vertaistukiryhmä kokoontuu Korsholmanpuistikko  44. Vaasa
Katso tiedotteita.
juhanietelapaa@jippii.fi
Eero Pitkänen
040 725 9110
eerojpt@gmail.com
Tampere
Tauolla

Leena Rekola
MustanlAHDENkatu 19
0500323357